Pravno obavještenje

Opšti uslovi korišćenja internet domena i svih povezanih stranica na www.citroencg.me 

Sadržaj

CITROËN sajt sadrži informacije o  CITROËN proizvodima i CITROËN  promotivnom programu. CITROËN-ovi proizvodi opisani na ovom sajtu su u ponudi za prodaju samo u Evropi i samo od odgovarajućih ovlašćenih zastupnika i servisera CITROËN . Promotivni programi opisani na ovom sajtu dostupni su samo u zemljama na koje se promotivni program odnosi.

 

Sav sadržaj na ovom sajtu je samo informativnog karaktera. Ovaj sajt ne treba koristiti ili se na njega osloniti kao na zamjenu za informacije koje su vam dostupne kod ovlašćenog CITROËN-ovog  zastupnika i servisera.

Informacije na ovom sajtu ne potpadaju pod zakonsku obavezu za objavljivanje i ne sadrže ponudu za prodaju.

 

Iako EFEL MOTORS doo  čini sve napore kako bi sve informacije na ovom sajtu bile ispravne, tačnost se ne može garantovati i EFEL MOTORS doo ne preuzima odgovornost za tačnost, potpunost ili autentičnost bilo koje informacije na ovom sajtu. Ovaj sajt i sve informacije i materijali sadržani ovdje su „onakvi kakvi jesu“ bez garancija bilo koje vrste.

 

EFEL MOTORS doo  zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez najave mijenja podatke o modelima, opremi, specifikacijama i dostupnosti.

 

Cijene CITROËN-ovih proizvoda

Informacije o cijenama sadržane ili obezbijeđene preko ovog sajta su samo informativnog karaktera i ne sadrže ponudu za prodaju  CITROËN-ovih proizvoda, niti su obaveza ovlašćenih zastupnika i servisera CITROËN-a. Kupovina bilo kog CITROËN proizvoda predmet je uslova individualnog prodajnog ugovora.

Unošenje ličnih podataka

Svi lični podaci koje date EFEL MOTORS doo   preko CITROËN sajta, koristiće se samo od strane CITROËN -a u cilju poboljšanja usluge CITROËN prema vama, uključujući i marketinške svrhe. EFEL MOTORS doo  čini sve što je u njegovoj moći kako bi obezbijedio sigurno prikupljanje, prenos i spremanje ličnih podataka, a u skladu sa prirodom takvih podataka i važećim evropskim zakonima o zaštiti podataka. EFEL MOTORS doo neće prenositi vaše lične podatke trećim licima, osim onih u sastavu AUTOMOBILES CITROËN  mreže distribucije. U svako vrijeme imate pravo da pristupite, izmijenite i koristite lične podatke. EFEL MOTORS doo zna prirodu internet web strana kao medijuma koji koriste pojedinci kako bi dobili povratnu informaciju ili unijeli podatke u vezi sa CITROËN sajtom i preduzeće sve razumne mjere kako bi to uzeli u obzir kada je prikladno i korisno.  EFEL MOTORS doo ne preuzima odgovornost ili pravnu obavezu za bilo šta što je u vezi sa takvim unosom podataka i zadržava pravo da ukloni takav unos sa sajta bez opravdanja ili najave.

 

Upozorenje o autorskim pravima, industrijskom i intelektualnom vlasništvu

Sav sadržaj ovog sajta je zaštićen pravima o industrijskom i intelektualnom vlasništvu. Informacije, tekst, slike ili grafike sadržane na ovom sajtu možete koristiti samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i ne smijete ih reprodukovati, prepravljati, prenositi, licencirati ili objaviti, u cjelosti ili u djelovima, u bilo koje svrhe, osim za gledanje, bez prethodne pismene saglasnosti EFEL MOTORS doo.

 

Za vašu informaciju, kriterijumi po kojima se vaš zahtjev odobrava su, između ostalih, sledeći:

 

– Sajt je neprofitabilan.

– Sajt daje pozitivnu sliku o CITROËN brandu i  CITROËN-ovim proizvodima.

– Sajt ne sadrži nepristojne ili nelegalne materijale.

– Slike ostaju nepromijenjene (nema dodatnog teksta na slikama, nije korišćeno retuširanje fotografija, promjena boja ili deformacija, itd.).

– Mogu se reprodukovati samo slike koje predstavljaju proizvode napravljene od strane EFEL MOTORS doo.

Raspored i vizuelni izgled  CITROËN sajta se ne može reprodukovati.

– Vlasnik autorskih prava je naznačen kao: AUTOMOBILES CITROËN

AUTOMOBILES CITROËN

2-10 boulevard de l’Europe

78300 POISSY

Republika Francuska

– Izvor slika je naznačen linkom na CITROËN sajtu.

– Upozorenje o autorskim pravima, industrijskom i intelektualnom vlasništvu

– Prezentacija i sav sadržaj ovog sajta (uključujući kod websajta) su zaštićeni pravima o industrijskom i intelektualnom vlasništvu. Informacije, tekst, slike, kod ili grafike sadržane na ovom sajtu možete koristiti samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i ne smijete ih reprodukovati, prepravljati, prenositi, licencirati ili objaviti, u celosti ili u djelovima, u bilo koje svrhe, osim za gledanje, bez prethodne pismene saglasnosti EFEL MOTORS doo.

 

Trgovačke marke

Sve trgovačke marke, znakovi i servisni znakovi prikazani na ovom sajtu su vlasništvo AUTOMOBILES CITROËN. Zabranjeno vam je da ih koristite, trajno downloadujete, kopirate ili distribuirate na bilo koji način bez pismenog dopuštenja AUTOMOBILES CITROËN

 

 

Hiper linkovi

CITROËN sajt može sadržati hiper linkove na druge internet sajtove, koji su potpuno nezavisni od ovog sajta.  EFEL MOTORS doo ne garantuje za tačnost, potpunost ili autentičnost informacija sadržanih u bilo kom od takvih linkova ili drugih internet sajtova i pristup bilo kom internet sajtu preko linka na  CITROËN sajtu je vaš lični rizik.

 

Ograničenje zakonske odgovornosti

EFEL MOTORS doo  izričito ne preuzima bilo kakvu zakonsku odgovornost za direktnu, indirektnu, nenamernu, posledičnu ili posebnu štetu koja je nastala na bilo koji način povezan sa vašim pristupom CITROËN sajtu, uključujući bilo koji gubitak ili štetu uzrokovanu virusima koji su zahvatili vašu računarsku opremu ili vaše oslanjanje na informacije dobijene putem CITROËN sajta.

 

Ažuriranje pravilnika

EFEL MOTORS doo  zadržava pravo da u bilo koje vreme ažurira ovaj pravilnik, prema potrebi, i ovim vas pozivamo da posjetite ovu stranu i provjerite pravilnik svaki put kada posjećujete ovaj sajt.

 

Primljeni komentari

Davanjem komentara na ovom sajtu prihvatate da EFEL MOTORS doo  zadržava diskreciono pravo da promijeni, stavi besplatno ili ne stavi primljene komentare na ovaj CITROËN sajt. CITROËN ne preuzima bilo kakvu zakonsku odgovornost u vezi sa sadržajem poruka objavljenih na ovom CITROËN sajtu.

 

CITROËN modeli

Oprema na vozilu i njena dostupnost zavisi od lokalnih uslova (neka prikazana vozila mogu da sadrže opremu koja nije dio standardne opreme; pogledajte cjenovnik i specifikacije opreme za detaljne informacije). Sve informacije te vrste mogu da se dobiju od ovlašćenog partnera EFEL MOTORS doo.

Navedene cijene su informativnog karaktera. Zadržavamo pravo izmjene cijena i specifikacija opreme bez prethodnog obavještenja. Cijene dodatne opreme su preporučene cijene, za konačnu cijenu vozila sa opcijama, molimo kontaktirajte ovlašćenog partnera EFEL MOTORS doo.

 

EFEL MOTORS doo

Sjedište: Zagrablje bb, Cetinje, PIB: 02377241

Adresa prodajnog salona i servisa:

Josipa Broza Tita bb, Stari aerodrom, 81 000 Podgorica

Telefon: + 382 20 610 175, M. +382 69 189 993

E-mail: citroen@efelmotors.com

 

 

Zahvaljujemo Vam na pažnji, saradnji i razumijevanju.

26. Oktobar 2017, Podgorica, Crna Gora