June 9, 2021

CITROËN Ë-JUMPY HYDROGEN – CITROËN SADA NUDI NAJŠIRU ELEKTRIFIKOVANU GAMU

  • Kombinujući baterije i vodonične gorivne ćelije, Citroën ë-Jumpy Hydrogen omogućava veću autonomiju u električnom režimu, bez smanjenja kapaciteta vozila.
  • Sa više od 400 km autonomije i sa punjenjem vodonikom za manje od 3 minuta, Citroën ë-Jumpy Hydrogen nagovještava buduća električna dostavna vozila.
  • Tokom 2021. godine, 100% Citroënove game dostavnih vozila će biti elektrifikovano, sa: ë-Jumpy-jem, My Ami Cargo-m, ë-Berlingo Van-om, ë-Jumpy Hydrogen-om i ë-Jumper-om.
  • Citroën, na ovaj način, pokazuje svoju mogućnost da ponudi moderna, tehnološka i pristupačna rješenja, kako bi se odgovorilo na sve potrebe kupaca. Više nego ikada ranije, Citroën se predstavlja kao rješenje za profesionalce. 

« ë-Jumpy Hydrogen dopunjuje našu gamu lakih dostavnih vozila. On kombinuje gorivnu ćeliju sa baterijom i pruža najbolje od ove dvije tehnologije. Različite komponente su sjajno osmišljene tako da njihova veličina ne utiče na nosivost vozila, koja je glavni parametar za profesionalce u ovom segmentu. ë-Jumpy Hydrogen zadovoljava potrebe i različite načine korišćenja profesionalaca, jer pruža autonomiju veću od 400 km, manji uticaj spoljašnje temperature na autonomiju, potrebno vrijeme punjenja od samo 3 minuta, mogućnost obnove energije pri usporavanju.» – Lorans Hansen – Direktorka za proizvode i strategiju Citroëna

INOVACIJE U SLUŽBI PROFESIONALACA

Od 1928. godine, Citroën ne prestaje da unosi inovacije kako bi se prilagodio razvoju društva i kako bi pružio svakodnevnu sigurnost i lakoću profesionalcima. Suočen sa novim društvenim i ekološkim izazovima, Citroën primjenjuje nove energije sa ë-Jumpy Hydrogen-om i novim konceptualnim vozilom My Ami Cargo-m kako bi, ove godine, predstavio najpotpuniju elektrifikovanu gamu na tržištu.

NOVE ENERGIJE: CITROËN JUMPY U DOBA VODONIKA

Tehnologija gorivnih ćelija upotpunjuje ponudu električnih dostavnih vozila kako bi se odgovorilo na potrebe 8% preduzeća koja prelaze više od 300 km ili koja nemaju vremena da pune vozilo u toku dana. Na ovaj način će Citroënova ponuda da zadovolji sve potrebe ovog segmenta.

ë-Jumpy Hydrogen, električni furgon sa gorivnom ćelijom i dopunjujućim baterijama, prvi je Citroën model koji uvodi ovu novu tehnologiju. Prihvatajući novu tehnologiju ipak zadržava svoju korisnu zapreminu i svoj utovarni kapacitet. Praktičan i sa autonomijom većom od 400 km* može da ide u centar grada gde važe ograničenja. Posjeduje tri rezervoara vodonika na 700 bara od ugljeničnih vlakana, koji su pored baterije ispod prednjeg sjedišta, a koja se napune za samo 3 minuta. Sa 0 emisije CO2.

*Autonomija određena na osnovu WLTP procedure (R (EC) br. 715/2007, R (EU) br. 2017/1151)

ë-Jumpy Hydrogen je potpuno električno vozilo i ima 2 izvora energije: gorivna ćelija od 45 kW stvara električnu energiju trošeći vodonik uskladišten u rezervoaru koji se sastoji od 3 cilindra sa pritiskom od 700 bara, i baterije od 10,5 kWh, koja predstavlja rezervu od 50 km i na koju se automatski prelazi kad je rezervoar vodonika prazan. Gorivna ćelija pruža autonomiju vozila, a baterija je neophodna pri jakim ubrzanjima i na usponima na kojima je potrebna veća snaga. Ova dva izvora energije pokreću motor i pogonski sklop. Baterija, koja obnavlja energiju prilikom usporavanja automatski se puni zahvaljujući električnoj energiji koju proizvodi gorivna ćelija kako bi se obezbijedio dovoljan nivo napunjenosti, a može da se puni i priključivanjem kabla u javnu stanicu za električna vozila.

Jumpy se proizvodi u našoj fabrici SevelNord i biće transformisan u Centru za istraživanja i razvoj gorivnih ćelija u Riselhajmu u Nemačkoj.

Biće dostupan u dve veličine:  M (4,95 m) i XL (5,30 m).

NAJPOTPUNIJA GAMA TRŽIŠTA, POTPUNO ELEKTRIFIKOVANA OD 2021. GODINE

U Evropi je tržište električnih vozila u velikom porastu: +132% u 2020. u odnosu na 2019. godinu. U 2020. godini, otprilike jedno od deset prodatih vozila je bilo električno. U 2021. godini, ovo tržište bi trebalo da zabiljeleži novi rast od 53% sa više od 2 miliona registrovanih vozila i sa velikim rastom tržišta električnih dostavnih vozila (+127%), na kojem Citroën namjerava da bude glavni igrač. U 2025. godini, ambicija brenda je da da dostigne udio električnih modela veći od 25%.

Pored želje da se smanji otisak ugljenika, Citroënove verzije električnih dostavnih vozila su neophodne za profesionalce koje aktivnost često vodi u centar grada, koji je sve više ograničen za vožnju, ili na gradilišta. Pored toga, elektrifikacija omogućava modifikovanje voznog parka, odnosno ekološku i ekonomsku optimizaciju (smanjena cijena korišćenja: npr., ë-Berlingo Van ima prosečnu potrošnju električne energije od 18 kWh za 100 km, što odgovara trošku od 3 € i njegova cijena održavanja je, prosječno, smanjena za 30% u odnosu na verziju sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem). Elektrifikacija pruža korisnicima i dodatnu udobnost koja je povezana sa tihom i mekom vožnjom, dok su dokazane performanse za optimalnu produktivnost dostavnih modela ë-Berlingo Vana, ë-Jumpyja i ë-Jumpera i dalje sačuvane.