Neprestani razvoj

Légende ci-dessous
Neprestani razvoj

NAŠ EKOLOŠKI PRISTUP

 

Počevši od samog dizajna, naše tehničke ekipe rade na tome da što više smanje negativni uticaj vozila na životnu sredinu, i to u svim etapama životnog ciklusa vozila.

Smanjenje ispuštanja CO2 je ključno. Kako bismo to ostvarili, reagujemo na nekoliko nivoa: kontrolišemo masu, radimo na efikasnosti motora, kao i na poboljšanju aerodinamike… Naš cilj je: dati prednost efikasnim rešenjima koja su pouzdana i prilagođena različitim tržištima, kako bismo globalno odgovorili na problem efekta staklene bašte.

Tehnologije budućnosti

Naši inženjeri aktivno rade na tehničkim rešenjima koja će omogućiti smanjenje štetnog uticaja vozila na životnu sredinu. Trebalo bi da razvoj sistema Stop & Start od 2010. godine, hibridna rešenja od 2011. i projekti koji se odnose na vozila koja ne ispuštaju gasove omoguće Citroën-u da učvrsti svoju poziciju u segmentu hibridnih vozila koja slabo ispuštaju CO2.

Resursi i recikliranje

Osim smanjenja potrošnje goriva i ispuštanja CO2 i drugih zagađivača, naša eko-politika ima za cilj da poboljša korišćenje prirodnih resursa pažljivim odabirom materijala koji ulaze u sastav vozila. Takođe, dajući prednost recikliranju, nastojimo da smanjimo mogući štetni uticaj vozila koja su na kraju svog veka.

Primer: C3 Picasso

Od 170 kg polimera novog C3 Picassa (osim guma), oko 11% su “”zeleni”” materijali. U ovaj naziv spadaju tri različite vrste materijala:
– reciklirani materijali;
– prirodni materijali kao što su drvo, biljna vlakna… ;
– biomaterijali, polimeri koji nisu nastali iz petrohemijske industrije, već iz resursa koji mogu da se obnavljaju.

Na taj način, prirodna vlakna ulaze u sastav zadnje police, obloge prtljažnika i obloga na vratima. Reciklirane plastike iz vozila služe kao sirovina za proizvodnju blatobrana.

PROIZVODNJA FABRIKE ISO 14001

02_Fabrication

U svim našim fabrikama postavljen je sistem za upravljanje zaštitom životne sredina. On se zasniva na međunarodnom standardu ISO 14001, koji predstavlja svetski priznatu normu za upravljanje i organizaciju.

Proces sertifikovanja, koji je započet pre više od deset godina, sada je dospeo u fazu zrelosti u svim našim fabrikama, koje sve imaju sertifikate ISO 14001 od kraja 2007 godine. Ova norma (ustanovljena 1996.) zahteva uspostavljanje mera za praćenje, kontrolu i merenje delovanja procesa na životnu okolinu. Zbog toga je neophodna odgovarajuća obuka celokupnog osoblja.

Industrija automobila pokriva različite aktivnosti: topljenje, mašinska obrada, izdubljivanje, zavarivanje, obrada površina, farbanje i finalno montiranje… Iako ove radnje ne predstavljaju “”visoki rizik za okolinu”” (kao što je definisala evropska odredba Seveso iz 1996. godine), one mogu štetno da utiču, a to želimo da što bolje kontrolišemo:

1) Farbare: od 1995, smanjili smo za više od 50% ispuštanja isparljivih organskih jedinjenja (koje proizvode razređivači boja) po vozilu.

2) Livnice : korišćenjem opreme visoke tehnologije (plazma gorionici) i razvojem načina kontrolisanja, značajno smo smanjili ispuštanje prašine u livnici.

3) Potrošnja vode : ušteda vode je glavni cilj svih naših fabrika. Ova politika je omogućila da od 1995. smanjimo potrošnju vode po proizvedenom vozilu za 2,5 puta.

4) 94% otpada iz proizvodnje je iskorišćeno: naše fabrike godišnje proizvedu oko 700 000 tona metalnog otpada koji se koristi u čeličani i livnici. Od drugih otpada, 82% se apsorbuje putem drugih kanala. Ukupna stopa ponovne iskoristivosti iznosi 94%.

NEPRESTANI RAZVOJ U SAMOJ MREŽI

03_Réparation

Citroën-ova mreža se angažovala da će aktivno doprinositi politici brenda koja se odnosi na zaštitu životne sredine, od početka životnog veka svakog vozila, pa sve do samog kraja.

Citroën-ova mreža se angažovala oko tri ključna kriterijuma za zaštitu životne sredine:
– sortiranje kako bi se, preko ovlašćenih organizacija, prikupio automobilski otpad u mreži;
– usklađenost propisa, kako bi se obezbedila usaglašenost mreže sa nacionalnim i evropskim propisima;
– sledljivost, kako bi se pratio otpad i kako bismo bili sigurni da je pravilno recikliran.

Sticanje svesnosti i odgovornost

Citroën je iskoristio Međunarodni salon u Parizu 2008. godine kako bi uveo svoj ekološki pristup “”GreenPact””. Njegov cilj je: pomoći prodajnoj mreži brenda da se usaglasi sa zakonskim promenama i da bolje upravlja zaštitom životne sredine (upravljanje otpadom, skladištenje hemijskih proizvoda, praćenje delova koji su van upotrebe…).
Iz tog razloga, GreenPact se oslanja na celu seriju obrazovnih alata i olakšava kontakte između mreže i drugih specijalizovanih institucija (organizacije koje skupljaju, obrađuju rashladne tečnosti…).

Skupljanje i upravljanje

Pre više od petnaest godina, mreža Citroën uvela je strukturu za skupljanje i obradu vozila koja su na kraju životnog veka (vozila van upotrebe) koja primenjuje najbolje metode za zaštitu životne sredine.
Sakupljanje i sortiranje otpada za održavanje i popravku je organizovano u skladu sa metodama sa upravljanje proizvodima koji su na kraju životnog veka. U Francuskoj, ove metode ulaze u sastav GreenPact-a.

Dekontaminacija

Dizajn svakog vozila uzima u obzir etapu dekontaminacije na kraju životnog veka i istražuje postupke kako bi se ona olakšala. Na primer: najniža tačka rezervoara je obeležena kako bi se olakšalo pražnjenje. A Citroën-ovi inženjeri su razvili proces rastavljanja delova u ranoj fazi za sve delove koje treba odstraniti kao deo procesa dekontaminacije.